Nejsme na to sami

Dotace pro české včelaře

Včelařství je jeden z nejstarších oborů z oblasti hospodářství a chovu. Stejně jako v minulosti i teď mezi nejvýznamnější činnosti patří kromě produkce medu, vosku, mateří kašičky, a mnoha dalších, také opylení rostlin. To vše mají na starost včely, které jsou ve většině případů chované malovčelaři.

Ovšem každá záliba něco stojí a ani včelařství není v tomto výjimkou. Na rozdíl od jiných volnočasových činností mají však včelaři možnost a právo zažádat o finanční příspěvky, protože právě oni jsou ti, kdo přináší včelám blahobyt. Ty se jim za to odmění kvalitními produkty. Finanční pomoc mimoto také motivuje případné zájemce.

Jaké existují dotační programy, jak znějí celé dotační částky, jak je vůbec získat a na co se vztahují? To vše se dozvíte v následujícím článku. Nenechte si vzít, to na co máte právo!

Evropské dotace

Včelařství je celosvětově podporovaná činnosti. Díky dotacím poskytovaných Evropskou unií mohou včelaři vnášet do svých chovů nové technologie a vybavení.

Dotace pro začínající včelaře

Začátek je vždy nejtěžší, a proto začátečníci v oboru včelařství, jejichž vlastnictví začíná na „stulečném“ úlu s jedním rojem včel, uvítají finanční podporu, díky které naberou rychlejšího postupu ve své činnosti.

Na co se dotace vztahuje?

Dotace pro začínající včelaře poskytuje stát i Evropská unie. Vztahují se pouze na pořízení nových zařízení až do 100 % uskutečněných nákladů. Kromě toho je zejména podporován prodej světově proslulých úlů typu LANGSTROTH a DADANT, spolu s dalšími typy s rámkovými rozměry 390×240 milimetrů. Letos je pro začínající včelaře připravena dotace ve výši 1.000 Kč za každý zakoupený úl.

Pozor

Nově v dotacích nelze žádat o příspěvek na nákup nových nástavkových úlů. Tuto podporu pro koupi nových úlů lze nalézt pouze u krajských dotací.

Jaké jsou podmínky pro zažádání?

Každý žadatel o dotaci musí být bez výjimky evidován jako chovatel včel dle plemenářského zákona. Včelař začátečník nese tento „titul“ pouze rok, tudíž dlouholetým členům nárok na dotaci pro začínajícího včelaře zaniká.

Pozor

Tato část dotací je s účinností od roku 2017 pozastavena!

Dotace na technickou pomoc

O tuto dotaci může zažádat kterýkoliv včelař bez ohledu na délku členství v Českém svazu včelařů.

Na co se dotace vztahuje?

Tato otevřená dotace pro pořízení nového vybavení se pohybuje až kolem 200.000 Kč. Tyto dotace se využívají v naší zemi velice hojně, a to zejména na pořízení drahého včelařského vybavení, mezi které se řadí například medomety, refraktometry, a další. Kompletní a aktualizovaný seznam naleznete zde.

Jaké jsou podmínky pro zažádání?

Jedinou podmínkou pro zažádání a případné udělení této a jakékoliv jiné dotace je být registrovaným členem Českého svazu včelařů.

Jak o dotaci zažádat?

Zažádání o tuto dotaci není nijak složité. Důležité je včas předložit potřebné dokumenty.

 1. Vyplnění žádosti
 2. Odeslání žádosti na sídlo Českého svazu včelařů do dne 20. června
 3. Zaslání faktur dokládajících nakoupené zboží
 4. Případné zaslání dodatečných faktur za nákup zboží do dne 20. srpna

Jaké jsou podmínky pro udělení dotace?

Pokud dodržíte včasné zaslání potřebných dokumentů, dotace Vám bude udělena se 100% garancí.

 • Zaslaná žádost o dotaci do 31. srpna
 • Doplnění žádosti fakturami doručených do 31. srpna
 • Zboží zakoupené do 31. července

Dotace pro racionalizaci kočování

Pokud byste rádi racionalizovali kočování, platí zde stejné podmínky jako při dotaci na technickou pomoc.

Krajské dotace

Kromě Evropské unie chov včel velice podporují jednotlivé kraje. Tyto dotace jsou vypisovány jednotlivými krajskými úřady. Hodnoty těchto dotací však nejsou stálé, a tak se mohou každý rok měnit.

Na co se dotace vztahuje?

Tyto dotace podporují včelaře jen do určité míry, podle jejich aktuálních velikostí. Tyto dotace jsou však nejvíce využívány na nákup úlů.

Jaké jsou podmínky pro zažádání?

Tyto včelařské dotace poskytnuté kraji jsou určené pouze pro včelaře s trvalým bydlištěm právě v příslušném kraji.

Pozor

Krajské dotace nemusejí být vypsány každý rok.

Typy pro naše včelaře

Žádost o dotace doplněné fakturami zasílejte, co nejdříve. Nejvhodnější je zaslání hned z počátku termínu, protože v případě špatného vyplnění vás mohou pracovníci Českého svazu včelařů kontaktovat a pomoci vám.

V případě zaslání „na poslední chvíli“ vám špatně vyplněná žádost bude zamítnuta a vy tak přijdete o možné dotace.

Aktuality

S letošním rokem přilétlo do fondu celkem 63 947 477 Kč pro české včelaře, které bude rozdělovat státní zemědělský intervenční.

Kompletní a aktualizovaný seznam dotací

SEZNAM NOVÝCH ZAŘÍZENÍ, NA KTERÁ LZE POSKYTNOUT DOTACI V RÁMCI OPATŘENÍ TECHNICKÁ POMOC

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

ČÍSLO POPIS CENA
1 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání
medu na principu odstředivé síly – medomet)
a) ruční medomet
b) medomet s elektrickým pohonem
 

15 000 Kč
30 000 Kč

2 Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) 15 000 Kč
3 Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 5 000 Kč
4 Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 30 000 Kč
5 Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním 6 000 Kč
6 Nádoba určená k cezení medu (síto, cedník) 1 000 Kč
7 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 25 000 Kč
8 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) 10 000 Kč
9 Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů) 10 000 Kč
10 Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů (technologické vybavení prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a vlhkosti) 40 000 Kč
11 Refraktometr 1 000 Kč
12 Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) 20 000 Kč
13 Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk 2 000 Kč
14 Zařízení pro získávání pylu 1 000 Kč
15 Varroadna – nejvýše podle počtu registrovaných včelstev chovatele včel 500 Kč
16 Jednoúčelový mechanický ometač včel 12 000 Kč
17 Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg s výjimkou váhy registrační 10 000 Kč
18 Konduktometr 1 000 Kč

 

SEZNAM NOVÝCH ZAŘÍZENÍ, NA KTERÁ LZE POSKYTNOUT DOTACI V RÁMCI OPATŘENÍ RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, který lze na dané zařízení pro kočování získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH.
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

ČÍSLO POPIS CENA
1 Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) 30 000 Kč
2 Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích 50 000 Kč
3 Paleta pro kočující včelstva (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti) 40 000 Kč

 

0
  0
  Váš košík
  Košík je prázdnýNávrat do obchodu